miércoles, 16 de octubre de 2013

Importància de la cultura

La cultura al nostre voltant

Si pensem per uns moments en la paraula cultura, ens venen al cap multitud de costums, tradicions, creences...perquè en el món existeixen diferents cultures però al cap i a la fi totes tenen en comú una gran i grossa arrel que les uneix: la necessitat humana de realitzar-se més enllà del pròpiament biològic.


Cultura és tot allò que s’ha dut a terme per l'esser humà, és a dir, que no es troba des del principi en la naturalesa, transmitent-se aquesta de generació en generació amb l'objectiu de fomentar la societat, de donar-li valors, de potenciar al cap i a la fi la riquesa humana. En paraules del físic i autor Jorge Wagensberg: “cultura és coneixement transmitit per via no genètica”.

I és que no es pot concebre una societat sense cultura. Com diu l’escriptor i polític mexicà José Vasconcelos: “la cultura engendra progrés i sense ella no es pot exigir als pobles cap conducta moral”. Sense cultura seríem éssers sense sentit, uns éssers impulsats pels apetits biològics, sense capacitat de razocini, sense tindre coneixements sobre la nostra societat que ens envolta i amés sense l´existència de valors.

Així doncs, també es pot argumentar que la cultura guarda una gran relació amb l´educació. A mi personalment em crea una sèrie de qüestions: Naix la cultura fruit d´una educació implantada? I l´educació? és el resultat d´una interacció entre la societat i la cultura?
Pel que fa a la primera qüestió considere que la cultura no naix de l´educació, sinó que és l´educació la que naix de la cultura. Personalment considere que la cultura, fruit de diferents successos, de diferents maneres de veure la vida i que es troba en constant canvi, potencia doncs unes normes, unes pautes que l´educació ja s´encarrega de dur a terme acoplant-se en certa manera a la cultura en la qual es trobem.
Amb l´exposat puc dir que és totalment impossible intentar separar l´educació del context socio-cultural, ja que aquests tres termes “educació-societat-cultura” van agafats de la mà.
Per finalitzar un petit avís: deuríem d'apropar-se, a més de a la mateixa cultura que ens caracteritza, a diferents cultures perquè l´enriquiment que aporta a la persona tant intel·lectualment com personalment és una de les experiències humanes més benefactories que hi ha.La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que, en el curso de siglos, han permitido al hombre ser menos esclavizado.” André Malraux.


No hay comentarios:

Publicar un comentario